Instagram Facebook Youtube Twitter LinkedIn

交通アクセス

学部・大学院

関西学院大学は、11学部(神、文、社会、法、経済、商、人間福祉、国際、教育、総合政策、理工)と14研究科で構成される総合大学です。英文表記は、Kwansei Gakuin University; 略称KGU。